معنای کنتراست

احسان دهبانی

۱ سال پیش صفحه آرایی

سلام
((کنتراست میان رنگ ها صرفا به معنای تضاد میان آنها نیست.بلکه بررسی راوبط و مقایسه میان آنهاست!.))
منظور از روابط و مقایسه در این جمله دقیقا چیه؟؟؟
محمد یاراحمدی

۱ سال پیش

در کنتراست دو مفهوم وجود داره بصورت کلی یکی تفاوت میان نور و روشنایی و دیگری تضاد شدید میان دو رنگ که هر دو باعث بوجود آمدن کنتراست میشه. کنتراست هم شدت و ضعف داره میتونه شدید باشه یا کنتراستی پایین. عدم وجود کنتراست مناسب باعث میشه جزئیات بخوبی نمایان نباشه بطوری که گویی تصویر مه آلود است.

پاسخ شما

برای شرکت در بحث ها و ارسال پاسخ ابتدا لاگین کنید.

ورود