جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

کاربرد شیوه ها در ایندیزاین در شکل دادن به متن بخش سوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۴۰
 • زمان این جلسه : 00:25:04
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
کاربرد شیوه ها در ایندیزاین در شکل دادن به متن بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳۹
 • زمان این جلسه : 00:27:38
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
کاربرد شیوه ها در ایندیزاین در شکل دادن به متن بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳۸
 • زمان این جلسه : 00:28:52
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
جلوه های ویژه در ایندیزاین بخش آخر
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳۷
 • زمان این جلسه : 00:24:20
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
جلوه های ویژه در ایندیزاین بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳۶
 • زمان این جلسه : 00:41:57
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با جلوه های ویژه و ایجاد سایه برای اشیاء سند
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳۵
 • زمان این جلسه : 00:45:49
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
گزینه های قلاب کردن شیء به متن با Anchored Object Options
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳۴
 • زمان این جلسه : 00:20:58
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
قلاب کردن اشیاء داخل متن و ایجاد اشیاء Inline
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳۳
 • زمان این جلسه : 00:28:13
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
مدیریت متن در برخورد با تصاویر در ایندیزاین با پانل Text Wrap
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳۲
 • زمان این جلسه : 00:42:34
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
مدیریت متن در برخورد با اشیاء دیگر از طریق Text Wrap
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳۱
 • زمان این جلسه : 00:31:00
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
اسکریپت ها در ایندیزاین و انجام کارهای پیچیده و تکراری
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳۰
 • زمان این جلسه : 00:44:57
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
ترکیب اشیاء، قاب های تو در تو و فرمان Make Compound Path
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۹
 • زمان این جلسه : 00:25:32
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
امکانات پیشرفته Swatch و ابزار قطره چکان در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۸
 • زمان این جلسه : 00:51:20
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
مخلوط کردن نمونه رنگ ها و ایجاد گروه رنگ های مخلوط
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۷
 • زمان این جلسه : 00:22:59
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
پنل Swatch، رنگ های تکی یا Spot و شیب رنگ در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۶
 • زمان این جلسه : 00:45:18
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
مقدمات کاربرد رنگ، پنجره Color Picker و پنل Color
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۵
 • زمان این جلسه : 00:39:05
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
ویژگی ستون ها در فتوشاپ و کاربرد آن در ایندیزاین!
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۴
 • زمان این جلسه : 00:15:54
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
ایجاد متن روی مسیرها در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۳
 • زمان این جلسه : 00:30:43
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
پالت PATHFINDER و ابزار قیچی در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۲
 • زمان این جلسه : 00:40:40
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
ابزار مداد و پاک کن و کار با گوشه ها و پنجره Corner Options
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۱
 • زمان این جلسه : 00:33:22
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸