جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

اندازه گیری و آشنایی با یک داکر کاربردی برای کار با گوشه ها
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۲۹
 • زمان این جلسه : 00:28:35
 • تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ، ۱۳۹۸
ابزار Graph Paper , Spiral و Dimension
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۲۸
 • زمان این جلسه : 00:45:22
 • تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ، ۱۳۹۸
ابزارهای Knife , Eraser و Virtual Segment Delete
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۲۷
 • زمان این جلسه : 00:33:29
 • تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار Smudge Brush و Crop Tool
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۲۶
 • زمان این جلسه : 00:36:10
 • تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ، ۱۳۹۸
داکر Artistic Media و خطاطی در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۲۵
 • زمان این جلسه : 00:44:16
 • تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ، ۱۳۹۸
براش ها و افشانه ها در Artistic Media Tool در کورل دراو
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۲۴
 • زمان این جلسه : 00:37:34
 • تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ، ۱۳۹۸
چرخاندن و تراز کردن گره ها و آشنایی با Artistic Media Tool
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۲۳
 • زمان این جلسه : 00:30:11
 • تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان Convert to Curve و Extract Subpath در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۲۲
 • زمان این جلسه : 00:23:11
 • تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان Simpilify و کار با گره ها برای شکل دادن اشکال آماده
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۲۱
 • زمان این جلسه : 00:28:55
 • تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ، ۱۳۹۸
داکر Shaping آخر و کار با فرمان Break Apart در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۲۰
 • زمان این جلسه : 00:25:33
 • تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان Combine بخش آخر و فرمان Weld و داکر Shaping
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۱۹
 • زمان این جلسه : 00:24:43
 • تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ، ۱۳۹۸
گروه کردن، ایجاد گروه های تو در تو و آشنایی با فرمان Combine
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۱۸
 • زمان این جلسه : 00:32:01
 • تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان Transform Selection و تغییر شکل منطقه انتخاب
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۹
 • زمان این جلسه : 00:32:10
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
ویرایش بخش انتخاب شده و انتخاب از طریق رنگ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۸
 • زمان این جلسه : 00:41:18
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزارهای انتخاب پیش فرض فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۷
 • زمان این جلسه : 00:37:52
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
کاربرد شیوه ها در ایندیزاین در شکل دادن به متن بخش سوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۴۰
 • زمان این جلسه : 00:25:04
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
کاربرد شیوه ها در ایندیزاین در شکل دادن به متن بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳۹
 • زمان این جلسه : 00:27:38
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
کاربرد شیوه ها در ایندیزاین در شکل دادن به متن بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳۸
 • زمان این جلسه : 00:28:52
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
جلوه های ویژه در ایندیزاین بخش آخر
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳۷
 • زمان این جلسه : 00:24:20
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
جلوه های ویژه در ایندیزاین بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳۶
 • زمان این جلسه : 00:41:57
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸