جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

جایگزینی رنگ و کار با فرمان Selective Color
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۳۱
 • زمان این جلسه : 00:26:10
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
سیاه و سفید کردن تصاویر در فتوشاپ و کار با فرمان Color Balance
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۳۰
 • زمان این جلسه : 00:28:35
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با Hue/Saturation بخش پایانی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۹
 • زمان این جلسه : 00:25:43
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با Hue/Saturation بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۸
 • زمان این جلسه : 00:29:13
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان Posterize و کار با Hue/Saturation
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۷
 • زمان این جلسه : 00:28:38
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان هایی برای کار با رنگ در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۶
 • زمان این جلسه : 00:23:37
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان Curves و کاربردهای آن بخش پایانی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۵
 • زمان این جلسه : 00:31:52
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان Curves و کاربردهای آن بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۴
 • زمان این جلسه : 00:25:29
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان Curves و کاربردهای آن بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۳
 • زمان این جلسه : 00:23:09
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با فرمان Level بخش آخر
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۲
 • زمان این جلسه : 00:29:58
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
دستور Level و تنظیم روشنایی و کنتراست از طریق آن
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۱
 • زمان این جلسه : 00:37:11
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با دستور Brightness/Contrast
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۰
 • زمان این جلسه : 00:29:08
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
کاربری پیشرفته پانل هیستوگرام فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۹
 • زمان این جلسه : 00:23:04
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
تنظیم نور و آشنایی و کار با هیستوگرام تصویر در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۸
 • زمان این جلسه : 00:29:54
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
تراز کردن و توزیع فاصله در لایه ها و خروجی گرفتن از محتوای لایه
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۷
 • زمان این جلسه : 00:25:01
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
تغییر پوشانندگی و حالت های ترکیبی لایه ها در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۶
 • زمان این جلسه : 00:39:13
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با محتوای لایه ها در فتوشاپ و تعیین نقطه مرجع
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۵
 • زمان این جلسه : 00:36:01
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
قفل کردن لایه ها، کار با لایه بکگراند و تخت کردن یا ادغام لایه ها
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۴
 • زمان این جلسه : 00:44:55
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
گروه بندی پیشرفته لایه ها و روش های ایجاد لایه جدید در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۳
 • زمان این جلسه : 00:29:11
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
زنجیر و گروه کردن لایه ها و پانل Layers Panel Options
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۲
 • زمان این جلسه : 00:30:16
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸