جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

تنظیم نور و آشنایی و کار با هیستوگرام تصویر در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۸
 • زمان این جلسه : 00:29:54
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
تراز کردن و توزیع فاصله در لایه ها و خروجی گرفتن از محتوای لایه
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۷
 • زمان این جلسه : 00:25:01
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
تغییر پوشانندگی و حالت های ترکیبی لایه ها در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۶
 • زمان این جلسه : 00:39:13
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با محتوای لایه ها در فتوشاپ و تعیین نقطه مرجع
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۵
 • زمان این جلسه : 00:36:01
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
قفل کردن لایه ها، کار با لایه بکگراند و تخت کردن یا ادغام لایه ها
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۴
 • زمان این جلسه : 00:44:55
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
گروه بندی پیشرفته لایه ها و روش های ایجاد لایه جدید در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۳
 • زمان این جلسه : 00:29:11
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
زنجیر و گروه کردن لایه ها و پانل Layers Panel Options
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۲
 • زمان این جلسه : 00:30:16
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
مفهوم لایه و مقدمات لایه بندی در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۱
 • زمان این جلسه : 00:53:05
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با مناطق انتخاب شده و اصلاح فرمی تصاویر و برش
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۰
 • زمان این جلسه : 01:08:06
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
داینامیک رنگ با داکر Color و شیوه های رنگی با Color Style
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۴۰
 • زمان این جلسه : 00:31:41
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
رنگ گزینی از پالت ها و ایجاد پالت های سفارشی و شخصی سازی آن
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۳۹
 • زمان این جلسه : 00:34:04
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
پالت های رنگ و مدیریت آنها در داکر Color Palette Browser
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۳۸
 • زمان این جلسه : 00:36:28
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
هارمونی رنگ ها با Color Harmony و آشنایی با Smart Fill
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۳۷
 • زمان این جلسه : 00:37:22
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
رنگ آمیزی داخل شیء باز و کار با Interactive Fill Tool
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۳۶
 • زمان این جلسه : 00:35:02
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
مفاهیم اساسی رنگ و رنگ آمیزی بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۳۵
 • زمان این جلسه : 01:01:42
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
مفاهیم اساسی رنگ و رنگ آمیزی بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۳۴
 • زمان این جلسه : 00:48:12
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان Step and Repeat و نکات تکمیلی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۳۳
 • زمان این جلسه : 00:33:34
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
کاربری حرفه ای از داکر Transformation در کورل دراو
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۳۲
 • زمان این جلسه : 00:33:34
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان Clone و دگرگون سازی با Free Transform Tool
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۳۱
 • زمان این جلسه : 00:31:36
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
کپی، تکرار و تکثیر اشیاء در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۳۰
 • زمان این جلسه : 00:41:40
 • تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ، ۱۳۹۸