جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

شماره گذاری پیشرفته در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۷
 • زمان این جلسه : 00:35:04
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۳۹۸
ذخیره کردن و بازیابی جستجو ها و غلط یابی در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۶
 • زمان این جلسه : 00:31:25
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۳۹۸
جستجوی غیر دقیق و جستجو با گرپ Grep در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۵
 • زمان این جلسه : 00:31:29
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۳۹۸
جستجوی دقیق و دخالت دادن شیوه ها در جستجو در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۴
 • زمان این جلسه : 00:28:55
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۳۹۸
جستجو و جایگزنی در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۳
 • زمان این جلسه : 00:22:21
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
پاورقی ( پانویس ) و سفارشی سازی آن در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۲
 • زمان این جلسه : 00:31:36
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
ویرایش گر مطلب (Story Editor) و کاربرد آن در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۱
 • زمان این جلسه : 00:27:43
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار قطره چکان و پانل کاربرد سریع شیوه ها در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۰
 • زمان این جلسه : 00:27:43
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
خطوط راهنما و شبکه راهنمای خط کرسی در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۹
 • زمان این جلسه : 00:23:30
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
گرید ها و سفارشی کردن خطوط راهنما در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۸
 • زمان این جلسه : 00:25:52
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
خطوط راهنما در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۷
 • زمان این جلسه : 00:25:12
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
مدیریت پیشرفته لایه ها در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۶
 • زمان این جلسه : 00:23:41
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با لایه ها و لایه بندی در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۵
 • زمان این جلسه : 00:27:00
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
ایجاد بخش (section) در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۴
 • زمان این جلسه : 00:19:24
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
شماره گذاری صفحات در ایندیزاین و تنظیمات آن
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۳
 • زمان این جلسه : 00:23:59
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با مسترپیج ها و افزودن خودکار صفحه به متن هنگام تایپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۲
 • زمان این جلسه : 00:24:33
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
موارد پیشرفته تر کار با مستر پیج ها در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۱
 • زمان این جلسه : 00:32:45
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
ایجاد بروشور های تاخور (Gatefold Spred) و کار با ابزار Page
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۰
 • زمان این جلسه : 00:24:59
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
تغییر شناسنامه مسترپیج (Master Page) و ارث بری در مسترپیج ها
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۴۹
 • زمان این جلسه : 00:24:43
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
مستر پیج (Master Page) یا صفحات معیار در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۴۸
 • زمان این جلسه : 00:27:25
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸