جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

آشنایی با براش ها و نوار موارد اختیاری ابزار Brush
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۳۸
 • زمان این جلسه : 00:37:59
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با Preset Manager و کار با Canvas Size
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۳۷
 • زمان این جلسه : 00:28:22
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸
تسلط بر پالت Color و پالت Swatches
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۳۶
 • زمان این جلسه : 00:39:45
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با پنجره Color Picker پیشرفته
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۳۵
 • زمان این جلسه : 00:31:00
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با پنجره Color Picker در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۳۴
 • زمان این جلسه : 00:40:57
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸
افزودن فیلتر رنگی به تصاویر و تنظیم سایه روشن
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۳۳
 • زمان این جلسه : 00:27:30
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان Gradient Map و تطبیق رنگ با فرمان Match Color
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۳۲
 • زمان این جلسه : 00:33:26
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
جایگزینی رنگ و کار با فرمان Selective Color
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۳۱
 • زمان این جلسه : 00:26:10
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
سیاه و سفید کردن تصاویر در فتوشاپ و کار با فرمان Color Balance
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۳۰
 • زمان این جلسه : 00:28:35
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با Hue/Saturation بخش پایانی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۹
 • زمان این جلسه : 00:25:43
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با Hue/Saturation بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۸
 • زمان این جلسه : 00:29:13
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان Posterize و کار با Hue/Saturation
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۷
 • زمان این جلسه : 00:28:38
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان هایی برای کار با رنگ در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۶
 • زمان این جلسه : 00:23:37
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان Curves و کاربردهای آن بخش پایانی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۵
 • زمان این جلسه : 00:31:52
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان Curves و کاربردهای آن بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۴
 • زمان این جلسه : 00:25:29
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان Curves و کاربردهای آن بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۳
 • زمان این جلسه : 00:23:09
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با فرمان Level بخش آخر
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۲
 • زمان این جلسه : 00:29:58
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
دستور Level و تنظیم روشنایی و کنتراست از طریق آن
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۱
 • زمان این جلسه : 00:37:11
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با دستور Brightness/Contrast
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲۰
 • زمان این جلسه : 00:29:08
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
کاربری پیشرفته پانل هیستوگرام فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱۹
 • زمان این جلسه : 00:23:04
 • تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸