جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

بافت ها و پترن ها در کورل دراو و نحوه شخصی سازی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۴۲
 • زمان این جلسه : 00:27:42
 • تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ، ۱۳۹۸
شیب رنگ و تنظیمات آن در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۴۱
 • زمان این جلسه : 00:31:24
 • تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین ، ۱۳۹۸
تکنیک دوم جدا سازی مو از پس زمینه در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : جداسازی مو از پس زمینه در فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲
 • زمان این جلسه : 00:35:04
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
تکنیک اول جدا سازی مو از پس زمینه در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : جداسازی مو از پس زمینه در فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱
 • زمان این جلسه : 00:16:56
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
گرفتن خروجی چاپی و سخن پایانی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۸۳
 • زمان این جلسه : 00:50:38
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
پیش نگری و عملیات پیش از چاپ با Preflight
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۸۲
 • زمان این جلسه : 00:48:51
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
فهرست نمایه (index) در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۸۱
 • زمان این جلسه : 00:12:33
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
ایجاد فهرست و فهرست بندی در ایندیزاین بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۸۰
 • زمان این جلسه : 00:27:25
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
ایجاد فهرست و فهرست بندی در ایندیزاین بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۷۹
 • زمان این جلسه : 00:47:47
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
نکات پیشرفته کار با نشریه (Book) در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۷۸
 • زمان این جلسه : 00:24:38
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با نشریه یا Book در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۷۷
 • زمان این جلسه : 00:26:52
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
وارد کردن جداول از ورد و اکسل به ایندیزاین
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۷۶
 • زمان این جلسه : 00:35:44
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
پنجره Cell Style ، Cell Style Options و Table Style Options
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۷۵
 • زمان این جلسه : 00:49:18
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با پنل Table و پنجره Table Options
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۷۴
 • زمان این جلسه : 00:28:40
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با جداول در ایندیزاین بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۷۳
 • زمان این جلسه : 00:44:21
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با جداول در ایندیزاین بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۷۲
 • زمان این جلسه : 00:47:06
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
جستجوی شیء و نکات پیشرفته کار با دستور Find/Change
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۷۱
 • زمان این جلسه : 00:22:32
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۳۹۸
شیوه های گرپ GREP و شیوه های شیء Object Styles
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۷۰
 • زمان این جلسه : 00:28:35
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۳۹۸
شیوه های تو در تو در پاراگراف ها و سطرها در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۹
 • زمان این جلسه : 00:43:33
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۳۹۸
ذخیره کردن شماره گذاری و لیست های شماره دار ترتیبی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۸
 • زمان این جلسه : 00:38:41
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۳۹۸