جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

ایجاد بخش (section) در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۴
 • زمان این جلسه : 00:19:24
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
شماره گذاری صفحات در ایندیزاین و تنظیمات آن
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۳
 • زمان این جلسه : 00:23:59
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با مسترپیج ها و افزودن خودکار صفحه به متن هنگام تایپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۲
 • زمان این جلسه : 00:24:33
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
موارد پیشرفته تر کار با مستر پیج ها در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۱
 • زمان این جلسه : 00:32:45
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
ایجاد بروشور های تاخور (Gatefold Spred) و کار با ابزار Page
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۰
 • زمان این جلسه : 00:24:59
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
تغییر شناسنامه مسترپیج (Master Page) و ارث بری در مسترپیج ها
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۴۹
 • زمان این جلسه : 00:24:43
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
مستر پیج (Master Page) یا صفحات معیار در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۴۸
 • زمان این جلسه : 00:27:25
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
افزودن، جابجایی و حذف صفحات در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۴۷
 • زمان این جلسه : 00:28:39
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با صفجه ها در ایندیزاین و بزرگنمایی و کوچکنمایی در سند
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۴۶
 • زمان این جلسه : 00:24:51
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
تکرار و تکثیر و کار با فاصله ها و اندازه گیری در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۴۵
 • زمان این جلسه : 00:40:11
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸
نکات پیشرفته ابزار Content Collector
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۴۴
 • زمان این جلسه : 00:28:03
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸
مدیریت کتابخانه اشیاء و آشنایی با Content Collector
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۴۳
 • زمان این جلسه : 00:26:08
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸
ایجاد Snippet و بکارگیری آن و معرفی کتابخانه اشیاء
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۴۲
 • زمان این جلسه : 00:29:22
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸
کاربرد شیوه ها در ایندیزاین در شکل دادن به متن بخش پایانی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۴۱
 • زمان این جلسه : 00:28:17
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸
متغیر پراکندگی و بافت در پالت براش Scatter and Texture
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۴۴
 • زمان این جلسه : 00:25:59
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸
متغیر های براش ها و داینامیک کردن شکل براش با پالت Brush
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۴۳
 • زمان این جلسه : 00:41:34
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با براش های Bristle Brush
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۴۲
 • زمان این جلسه : 00:18:14
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸
ایجاد براش های جدید و پارامتر های شخصی سازی براش ها
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۴۱
 • زمان این جلسه : 00:25:03
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸
پانل های مرتبط با براش ها و مدیریت براش ها در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۴۰
 • زمان این جلسه : 00:39:10
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸
استفاده از لوح و قلم فشاری در کار با ابزار براش
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۳۹
 • زمان این جلسه : 00:31:00
 • تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ، ۱۳۹۸