جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

آشنایی با پنل Table و پنجره Table Options
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۷۴
 • زمان این جلسه : 00:28:40
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با جداول در ایندیزاین بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۷۳
 • زمان این جلسه : 00:44:21
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با جداول در ایندیزاین بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۷۲
 • زمان این جلسه : 00:47:06
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۳۹۸
جستجوی شیء و نکات پیشرفته کار با دستور Find/Change
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۷۱
 • زمان این جلسه : 00:22:32
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۳۹۸
شیوه های گرپ GREP و شیوه های شیء Object Styles
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۷۰
 • زمان این جلسه : 00:28:35
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۳۹۸
شیوه های تو در تو در پاراگراف ها و سطرها در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۹
 • زمان این جلسه : 00:43:33
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۳۹۸
ذخیره کردن شماره گذاری و لیست های شماره دار ترتیبی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۸
 • زمان این جلسه : 00:38:41
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۳۹۸
شماره گذاری پیشرفته در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۷
 • زمان این جلسه : 00:35:04
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۳۹۸
ذخیره کردن و بازیابی جستجو ها و غلط یابی در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۶
 • زمان این جلسه : 00:31:25
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۳۹۸
جستجوی غیر دقیق و جستجو با گرپ Grep در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۵
 • زمان این جلسه : 00:31:29
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۳۹۸
جستجوی دقیق و دخالت دادن شیوه ها در جستجو در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۴
 • زمان این جلسه : 00:28:55
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۳۹۸
جستجو و جایگزنی در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۳
 • زمان این جلسه : 00:22:21
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
پاورقی ( پانویس ) و سفارشی سازی آن در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۲
 • زمان این جلسه : 00:31:36
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
ویرایش گر مطلب (Story Editor) و کاربرد آن در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۱
 • زمان این جلسه : 00:27:43
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار قطره چکان و پانل کاربرد سریع شیوه ها در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶۰
 • زمان این جلسه : 00:27:43
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
خطوط راهنما و شبکه راهنمای خط کرسی در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۹
 • زمان این جلسه : 00:23:30
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
گرید ها و سفارشی کردن خطوط راهنما در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۸
 • زمان این جلسه : 00:25:52
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
خطوط راهنما در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۷
 • زمان این جلسه : 00:25:12
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
مدیریت پیشرفته لایه ها در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۶
 • زمان این جلسه : 00:23:41
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با لایه ها و لایه بندی در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵۵
 • زمان این جلسه : 00:27:00
 • تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ، ۱۳۹۸