جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

کار با ابزار متن و استفاده از fontawesome در Adobe Xd
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش جامع طراحی رابط کاربری با Adobe xd
 • قسمت شماره : ۶
 • زمان این جلسه : 00:26:00
 • تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ، ۱۳۹۸
کسب درآمد از گرافیک ریور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۱۷
 • زمان این جلسه : 00:49:11
 • تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ، ۱۳۹۸
تنظیمات متن با داکر Text در کورل دراو بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۵۲
 • زمان این جلسه : 00:31:31
 • تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ، ۱۳۹۸
کار با ابزار رسم مربع و مستطیل و مدیریت اشیاء Artborad
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش جامع طراحی رابط کاربری با Adobe xd
 • قسمت شماره : ۵
 • زمان این جلسه : 00:14:13
 • تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ، ۱۳۹۸
مدیریت Artboard در نرم افزار adobe xd بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش جامع طراحی رابط کاربری با Adobe xd
 • قسمت شماره : ۴
 • زمان این جلسه : 00:23:11
 • تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ، ۱۳۹۸
مدیریت Artboard در نرم افزار adobe xd بخش اول
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش جامع طراحی رابط کاربری با Adobe xd
 • قسمت شماره : ۳
 • زمان این جلسه : 00:19:38
 • تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ، ۱۳۹۸
آشنایی با پالت Clone Source در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۴۹
 • زمان این جلسه : 00:25:58
 • تاریخ انتشار : ۰۱ مرداد ، ۱۳۹۸
تنظیمات متن با داکر Text در کورل دراو بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۵۱
 • زمان این جلسه : 00:23:47
 • تاریخ انتشار : ۳۰ تیر ، ۱۳۹۸
کنترل جریان متن در بر خورد با اشیاء سند در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۵۰
 • زمان این جلسه : 00:17:17
 • تاریخ انتشار : ۳۰ تیر ، ۱۳۹۸
آشنایی با تیتر و سوتیتر و صفحه فهرست در مجلات
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۱۸
 • زمان این جلسه : 00:20:15
 • تاریخ انتشار : ۲۳ تیر ، ۱۳۹۸
طراحی لیبل با کورل دراو
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۱۶
 • زمان این جلسه : 00:25:10
 • تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ، ۱۳۹۸
طراحی یک نشانه با استفاده از نسبت های طلایی در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۱۵
 • زمان این جلسه : 00:20:35
 • تاریخ انتشار : ۰۹ تیر ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار Clone Stamp بخش مقدماتی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۴۸
 • زمان این جلسه : 00:30:18
 • تاریخ انتشار : ۰۴ تیر ، ۱۳۹۸
ویرایش خطوط کرسی و کرنینگ ، ایجاد جدول و تو رفتگی پاراگراف ها
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۴۹
 • زمان این جلسه : 00:21:32
 • تاریخ انتشار : ۰۱ تیر ، ۱۳۹۸
کاربرد متن به شکل پاراگراف در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۴۸
 • زمان این جلسه : 00:18:30
 • تاریخ انتشار : ۰۱ تیر ، ۱۳۹۸
تغییر رنگ تصویر با ابزار Color Replacement
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۴۷
 • زمان این جلسه : 00:23:14
 • تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ، ۱۳۹۸
آشنایی با محیط نرم افزار Adobe xd
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش جامع طراحی رابط کاربری با Adobe xd
 • قسمت شماره : ۲
 • زمان این جلسه : 00:23:18
 • تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ، ۱۳۹۸
افزودن المان های وکتور در بین متون و داکر Text در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۴۷
 • زمان این جلسه : 00:13:16
 • تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ، ۱۳۹۸
تنظیمات متن های منطبق بر مسیر در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۴۶
 • زمان این جلسه : 00:12:17
 • تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ، ۱۳۹۸
طراحی لوگو با استفاده از نسبت های طلایی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۱۴
 • زمان این جلسه : 00:26:11
 • تاریخ انتشار : ۱۸ خرداد ، ۱۳۹۸