جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

گزینه های اختیاری قاب متن (text frame option)
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۱۲
 • زمان این جلسه : 00:40:52
 • تاریخ انتشار : ۰۲ فروردین ، ۱۳۹۸
کنترل پنل ابزار متن، کار با پاراگراف ها بخش نهایی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۱۱
 • زمان این جلسه : 00:41:19
 • تاریخ انتشار : ۰۲ فروردین ، ۱۳۹۸
کنترل پنل ابزار تایپ و کار با پاراگراف در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۱۰
 • زمان این جلسه : 00:48:14
 • تاریخ انتشار : ۰۲ فروردین ، ۱۳۹۸
کنترل پنل ابزار تایپ در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۹
 • زمان این جلسه : 00:37:42
 • تاریخ انتشار : ۰۲ فروردین ، ۱۳۹۸
رابط کاربر و آماده سازی ابتدایی
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۱
 • زمان این جلسه : 00:55:05
 • تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ، ۱۳۹۷
آشنایی با دوره آموزش فتوشاپ و مقدمات دوره
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۰
 • زمان این جلسه : 00:39:26
 • تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ، ۱۳۹۷
فونت ها و کار با کنترل پنل ابزار تایپ در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۸
 • زمان این جلسه : 00:56:18
 • تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ، ۱۳۹۷
ابزارهای پیشرفته کار با قاب ها و اشیای دیگر بخش پایانی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۷
 • زمان این جلسه : 00:45:30
 • تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ، ۱۳۹۷
دستورهای پیشرفته کار با قاب ها در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۶
 • زمان این جلسه : 00:39:33
 • تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ، ۱۳۹۷
جابجایی قاب، تغییر اندازه و جابجایی تصاویر درون قاب ها
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۵
 • زمان این جلسه : 00:41:59
 • تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ، ۱۳۹۷
مدیریت تصاویر در اسناد ایندیزاین
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۴
 • زمان این جلسه : 01:01:59
 • تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ، ۱۳۹۷
قاب گرافیک و روش ورود تصویر و گرافیک به ایندیزاین
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳
 • زمان این جلسه : 01:02:58
 • تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ، ۱۳۹۷
ایجاد قاب متن در ایندیزاین و آشنایی با فرمان place
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲
 • زمان این جلسه : 01:18:32
 • تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ، ۱۳۹۷
نقشه راه و ایجاد سند جدید در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۱
 • زمان این جلسه : 01:09:32
 • تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ، ۱۳۹۷