جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

مدیریت متن در برخورد با اشیاء دیگر از طریق Text Wrap
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳۱
 • زمان این جلسه : 00:31:00
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
اسکریپت ها در ایندیزاین و انجام کارهای پیچیده و تکراری
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۳۰
 • زمان این جلسه : 00:44:57
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
ترکیب اشیاء، قاب های تو در تو و فرمان Make Compound Path
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۹
 • زمان این جلسه : 00:25:32
 • تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین ، ۱۳۹۸
امکانات پیشرفته Swatch و ابزار قطره چکان در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۸
 • زمان این جلسه : 00:51:20
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
مخلوط کردن نمونه رنگ ها و ایجاد گروه رنگ های مخلوط
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۷
 • زمان این جلسه : 00:22:59
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
پنل Swatch، رنگ های تکی یا Spot و شیب رنگ در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۶
 • زمان این جلسه : 00:45:18
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
مقدمات کاربرد رنگ، پنجره Color Picker و پنل Color
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۵
 • زمان این جلسه : 00:39:05
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
ویژگی ستون ها در فتوشاپ و کاربرد آن در ایندیزاین!
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۴
 • زمان این جلسه : 00:15:54
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
ایجاد متن روی مسیرها در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۳
 • زمان این جلسه : 00:30:43
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
پالت PATHFINDER و ابزار قیچی در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۲
 • زمان این جلسه : 00:40:40
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
ابزار مداد و پاک کن و کار با گوشه ها و پنجره Corner Options
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۱
 • زمان این جلسه : 00:33:22
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
رسم با ابزار Pen و دستکاری خصوصیات مسیر در ایندیزاین
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۲۰
 • زمان این جلسه : 00:33:38
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
رسم خط در ایندیزاین، پانل Stroke و کار با Stroke Style
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایندیزاین
 • قسمت شماره : ۱۹
 • زمان این جلسه : 00:37:38
 • تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ، ۱۳۹۸
استفاده از تصاویر در لی اوت مقالات بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۱۷
 • زمان این جلسه : 00:30:24
 • تاریخ انتشار : ۰۸ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با یک گرید کاربردی و کار با تصاویر
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۱۶
 • زمان این جلسه : 00:36:56
 • تاریخ انتشار : ۰۸ فروردین ، ۱۳۹۸
صفحه آرایی مقالات بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۱۵
 • زمان این جلسه : 00:33:24
 • تاریخ انتشار : ۰۸ فروردین ، ۱۳۹۸
صفحه آرایی مقالات بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۱۴
 • زمان این جلسه : 00:21:54
 • تاریخ انتشار : ۰۸ فروردین ، ۱۳۹۸
پرزنت کردن طرح به کارفرما و علایم نگارشی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۱۳
 • زمان این جلسه : 00:25:22
 • تاریخ انتشار : ۰۸ فروردین ، ۱۳۹۸
یونیفرم و مستر هد یک مجله از صفر تا صد
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۱۲
 • زمان این جلسه : 00:42:31
 • تاریخ انتشار : ۰۷ فروردین ، ۱۳۹۸
صفحه آرایی مجلات
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۱۱
 • زمان این جلسه : 00:27:23
 • تاریخ انتشار : ۰۷ فروردین ، ۱۳۹۸