جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

آماده سازی بسته بندی شیر برای چاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۷
 • زمان این جلسه : 00:28:35
 • تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ، ۱۳۹۸
بسته بندی و آنچه که باید در این باره بدانید بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۶
 • زمان این جلسه : 00:28:54
 • تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ، ۱۳۹۸
بسته بندی و آنچه که باید در این باره بدانید بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۵
 • زمان این جلسه : 00:40:33
 • تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ، ۱۳۹۸
انتخاب نرم افزار مناسب برای طراحی و دلایل آن
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۴
 • زمان این جلسه : 00:51:33
 • تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ، ۱۳۹۸
طراحی بسته بندی پاکت شیر
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۳
 • زمان این جلسه : 00:55:10
 • تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ، ۱۳۹۸
طراحی بسته بندی فست فود
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۲
 • زمان این جلسه : 01:18:23
 • تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ، ۱۳۹۸
معرفی دوره و مقدمات
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۱
 • زمان این جلسه : 00:45:59
 • تاریخ انتشار : ۰۶ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار Marquee و انتخاب اجزای تصویر در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۶
 • زمان این جلسه : 00:42:55
 • تاریخ انتشار : ۰۴ فروردین ، ۱۳۹۸
فرمان Image Size و بازآفرینی تصویر با Resample Image
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵
 • زمان این جلسه : 00:34:50
 • تاریخ انتشار : ۰۴ فروردین ، ۱۳۹۸
ابزار بزرگنمایی، Navigation و گرید ها و شخصی سازی آن
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۴
 • زمان این جلسه : 00:37:29
 • تاریخ انتشار : ۰۴ فروردین ، ۱۳۹۸
ایجاد سند، آشنایی با artboard و پروفایل رنگ در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۳
 • زمان این جلسه : 00:23:35
 • تاریخ انتشار : ۰۴ فروردین ، ۱۳۹۸
آشنایی اولیه با تصاویر و کانال های رنگ در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۲
 • زمان این جلسه : 01:05:46
 • تاریخ انتشار : ۰۴ فروردین ، ۱۳۹۸
خطوط راهنما کاربری پیشرفته و گرید ها در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۱۷
 • زمان این جلسه : 00:53:28
 • تاریخ انتشار : ۰۴ فروردین ، ۱۳۹۸
داکر View Manager و خطوط راهنما در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۱۶
 • زمان این جلسه : 00:32:31
 • تاریخ انتشار : ۰۴ فروردین ، ۱۳۹۸
منوی view، ابزار zoom و کار با ابزار pan در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۱۵
 • زمان این جلسه : 00:21:36
 • تاریخ انتشار : ۰۴ فروردین ، ۱۳۹۸
کابری پیشرفته با فرمان Outline Pen در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۱۴
 • زمان این جلسه : 00:56:09
 • تاریخ انتشار : ۰۴ فروردین ، ۱۳۹۸
پنل Align and Distribute و تراز و توزیع اشیاء
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۱۳
 • زمان این جلسه : 00:29:10
 • تاریخ انتشار : ۰۴ فروردین ، ۱۳۹۸
پشته شدن اشیاء و تراز کردن آنها در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۱۲
 • زمان این جلسه : 00:21:03
 • تاریخ انتشار : ۰۴ فروردین ، ۱۳۹۸
کار با گره ها بخش پایانی و گزینه Snap To Object
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۱۱
 • زمان این جلسه : 00:25:55
 • تاریخ انتشار : ۰۴ فروردین ، ۱۳۹۸
انواع گره ها، اهرم ها و روش تبدیل آنها در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۱۰
 • زمان این جلسه : 00:26:07
 • تاریخ انتشار : ۰۴ فروردین ، ۱۳۹۸