جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

تکنیک های انتخاب صحیح پروژه در 99designs
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۲۱
 • زمان این جلسه : 00:45:26
 • تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار جلوه دهنده Blend بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۳
 • زمان این جلسه : 00:12:59
 • تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار جلوه دهنده Blend بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۲
 • زمان این جلسه : 00:16:23
 • تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ، ۱۳۹۹
آشنایی با پالت History و ترفندهای آن بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۹
 • زمان این جلسه : 00:11:36
 • تاریخ انتشار : ۰۱ خرداد ، ۱۳۹۹
آشنایی با پالت History و ترفندهای آن بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۸
 • زمان این جلسه : 00:18:40
 • تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار های blur , sharpen , smudge
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۷
 • زمان این جلسه : 00:24:40
 • تاریخ انتشار : ۰۷ اردیبهشت ، ۱۳۹۹
نقد کردن درآمدهای ارزی از 99designs و envato
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۲۰
 • زمان این جلسه : 00:15:49
 • تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار قطره چکان و تنظیمات آن در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۱
 • زمان این جلسه : 00:10:34
 • تاریخ انتشار : ۲۳ فروردین ، ۱۳۹۹
آشنایی با داکر Bitmap Mask برای ایجاد شفافیت در تصاویر
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۰
 • زمان این جلسه : 00:11:42
 • تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار burn tool و sponge tool
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۶
 • زمان این جلسه : 00:12:09
 • تاریخ انتشار : ۰۳ اسفند ، ۱۳۹۸
ایجاد تصاویر پالت دار در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۵۹
 • زمان این جلسه : 00:24:30
 • تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ، ۱۳۹۸
کاربرد نشانه های بخش های ثابت و ریز نقش ها در مجلات
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۱۹
 • زمان این جلسه : 00:17:10
 • تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ، ۱۳۹۸
تکنیک های انتخاب در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۸
 • زمان این جلسه : 00:12:12
 • تاریخ انتشار : ۰۷ بهمن ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزارهای Magic Eraser tool و Dodge tool
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۵
 • زمان این جلسه : 00:15:03
 • تاریخ انتشار : ۳۰ دی ، ۱۳۹۸
آموزش ترکیب اشیاء در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۷
 • زمان این جلسه : 00:18:29
 • تاریخ انتشار : ۲۵ دی ، ۱۳۹۸
ایجاد تصاویر Duotone در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۵۸
 • زمان این جلسه : 00:13:57
 • تاریخ انتشار : ۲۳ دی ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار Background Eraser Tool
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۴
 • زمان این جلسه : 00:14:15
 • تاریخ انتشار : ۱۷ دی ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار Erazer tool
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۳
 • زمان این جلسه : 00:10:29
 • تاریخ انتشار : ۱۷ دی ، ۱۳۹۸
transform کردن اشیاء و آشنایی با پالت آن
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۶
 • زمان این جلسه : 00:19:16
 • تاریخ انتشار : ۰۸ دی ، ۱۳۹۸
رسم شکل های اصلی و تنظیمات آن در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۵
 • زمان این جلسه : 00:19:14
 • تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ، ۱۳۹۸