جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

بررسی پانل ماسک و روش استفاده از Quick Mask و Clipping Mask
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۶۹
 • زمان این جلسه : 00:17:24
 • تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ، ۱۴۰۰
کار با ابزار تعاملی envelope در کورل دراو ( بخش اول )
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۷۴
 • زمان این جلسه : 00:11:58
 • تاریخ انتشار : ۲۶ تیر ، ۱۴۰۰
آموزش سه بعدی سازی در کورل دراو ( Extrude ) بخش پایانی
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۷۳
 • زمان این جلسه : 00:10:19
 • تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ، ۱۳۹۹
آموزش سه بعدی سازی در کورل دراو ( Extrude ) بخش سوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۷۲
 • زمان این جلسه : 00:09:38
 • تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ، ۱۳۹۹
آموزش سه بعدی سازی در کورل دراو ( Extrude ) بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۷۱
 • زمان این جلسه : 00:13:23
 • تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ، ۱۳۹۹
آموزش سه بعدی سازی در کورل دراو ( Extrude ) بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۷۰
 • زمان این جلسه : 00:17:40
 • تاریخ انتشار : ۲۷ دی ، ۱۳۹۹
آشنایی با فرمان refine edge در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۶۸
 • زمان این جلسه : 00:16:46
 • تاریخ انتشار : ۱۵ دی ، ۱۳۹۹
ماسک در فتوشاپ و کاربرد آن بخش سوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۶۷
 • زمان این جلسه : 00:08:08
 • تاریخ انتشار : ۰۹ دی ، ۱۳۹۹
ماسک در فتوشاپ و کاربرد آن بخش سوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۶۶
 • زمان این جلسه : 00:16:30
 • تاریخ انتشار : ۰۶ دی ، ۱۳۹۹
آشنایی با پرسپکتیو و استفاده از آن در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۹
 • زمان این جلسه : 00:10:28
 • تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ، ۱۳۹۹
ماسک در فتوشاپ و کاربرد آن بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۶۵
 • زمان این جلسه : 00:13:27
 • تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ، ۱۳۹۹
ماسک در فتوشاپ و کاربرد آن بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۶۴
 • زمان این جلسه : 00:17:00
 • تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزارهای پرکننده در فتوشاپ بخش چهارم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۶۳
 • زمان این جلسه : 00:18:57
 • تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزارهای پرکننده در فتوشاپ بخش سوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۶۲
 • زمان این جلسه : 00:19:35
 • تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار Contour بخش سوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۸
 • زمان این جلسه : 00:15:10
 • تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزارهای پرکننده در فتوشاپ بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۶۱
 • زمان این جلسه : 00:22:28
 • تاریخ انتشار : ۰۶ مهر ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزارهای پرکننده در فتوشاپ بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۶۰
 • زمان این جلسه : 00:17:02
 • تاریخ انتشار : ۳۰ شهریور ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار Contour بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۷
 • زمان این جلسه : 00:13:27
 • تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار Contour بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۶
 • زمان این جلسه : 00:13:17
 • تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار جلوه دهنده Blend بخش چهارم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۵
 • زمان این جلسه : 00:13:32
 • تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ، ۱۳۹۹