جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

آرشیو کردن پروژه در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۶۶
 • زمان این جلسه : 00:08:00
 • تاریخ انتشار : ۱۸ اردیبهشت ، ۱۴۰۱
گرفتن خروجی اجزاء طرح در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۶۵
 • زمان این جلسه : 00:06:34
 • تاریخ انتشار : ۱۸ اردیبهشت ، ۱۴۰۱
گرفتن خروجی وب در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۶۴
 • زمان این جلسه : 00:15:17
 • تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ، ۱۴۰۱
گرفتن خروجی چاپی در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۶۳
 • زمان این جلسه : 00:16:12
 • تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ، ۱۴۰۱
آشنایی با پرسپکتیو در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۶۲
 • زمان این جلسه : 00:15:47
 • تاریخ انتشار : ۰۷ اردیبهشت ، ۱۴۰۱
ساخت پترن و تنظیمات آن در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۶۱
 • زمان این جلسه : 00:13:44
 • تاریخ انتشار : ۰۴ اردیبهشت ، ۱۴۰۱
آشنایی با ابزار Blend در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۶۰
 • زمان این جلسه : 00:07:24
 • تاریخ انتشار : ۰۱ اردیبهشت ، ۱۴۰۱
رسم چارت و نمودار در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۵۹
 • زمان این جلسه : 00:12:10
 • تاریخ انتشار : ۳۱ فروردین ، ۱۴۰۱
بررسی کاربرد ابزار سمبل در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۵۸
 • زمان این جلسه : 00:06:46
 • تاریخ انتشار : ۳۱ فروردین ، ۱۴۰۱
بررسی کامل پالت سمبل در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۵۷
 • زمان این جلسه : 00:09:08
 • تاریخ انتشار : ۳۰ فروردین ، ۱۴۰۱
اصلاح پوزیشن کاراکتر ها در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۵۶
 • زمان این جلسه : 00:06:42
 • تاریخ انتشار : ۳۰ فروردین ، ۱۴۰۱
تغییر فرم اشیاء در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۵۵
 • زمان این جلسه : 00:05:19
 • تاریخ انتشار : ۳۰ فروردین ، ۱۴۰۱
بررسی ابزار live paint bucket
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۵۴
 • زمان این جلسه : 00:08:46
 • تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ، ۱۴۰۱
تغییر رنگ از طریق Recolor Artwork
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۵۳
 • زمان این جلسه : 00:13:52
 • تاریخ انتشار : ۲۷ فروردین ، ۱۴۰۱
مثال عملی از کاربرد opacity mask در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۵۲
 • زمان این جلسه : 00:03:10
 • تاریخ انتشار : ۲۳ فروردین ، ۱۴۰۱
مثال عملی از کاربرد clipping mask در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۵۱
 • زمان این جلسه : 00:04:20
 • تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ، ۱۴۰۱
معرفی انواع ماسک در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۵۰
 • زمان این جلسه : 00:10:55
 • تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ، ۱۴۰۱
چیدن متن اطراف تصویر در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۴۹
 • زمان این جلسه : 00:05:33
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۴۰۱
قرار دادن تصویر داخل متن در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۴۸
 • زمان این جلسه : 00:03:17
 • تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ، ۱۴۰۱
اصلاح استروک متن در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۴۷
 • زمان این جلسه : 00:10:34
 • تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ، ۱۴۰۱