جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

تکنیک های انتخاب در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۸
 • زمان این جلسه : 00:12:12
 • تاریخ انتشار : ۰۷ بهمن ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزارهای Magic Eraser tool و Dodge tool
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۵
 • زمان این جلسه : 00:15:03
 • تاریخ انتشار : ۳۰ دی ، ۱۳۹۸
آموزش ترکیب اشیاء در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۷
 • زمان این جلسه : 00:18:29
 • تاریخ انتشار : ۲۵ دی ، ۱۳۹۸
ایجاد تصاویر Duotone در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۵۸
 • زمان این جلسه : 00:13:57
 • تاریخ انتشار : ۲۳ دی ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار Background Eraser Tool
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۴
 • زمان این جلسه : 00:14:15
 • تاریخ انتشار : ۱۷ دی ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار Erazer tool
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۳
 • زمان این جلسه : 00:10:29
 • تاریخ انتشار : ۱۷ دی ، ۱۳۹۸
transform کردن اشیاء و آشنایی با پالت آن
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۶
 • زمان این جلسه : 00:19:16
 • تاریخ انتشار : ۰۸ دی ، ۱۳۹۸
رسم شکل های اصلی و تنظیمات آن در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۵
 • زمان این جلسه : 00:19:14
 • تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ، ۱۳۹۸
حل تمرین جلسه 5
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : بوت کمپ آموزش طراحی سایت
 • قسمت شماره : ۶
 • زمان این جلسه : 00:07:53
 • تاریخ انتشار : ۲۳ آذر ، ۱۳۹۸
آموزش ایجاد لیست های ترتیبی و غیر ترتیبی در html
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : بوت کمپ آموزش طراحی سایت
 • قسمت شماره : ۵
 • زمان این جلسه : 00:09:18
 • تاریخ انتشار : ۲۳ آذر ، ۱۳۹۸
تگ های تیتر و پاراگراف و نحوه bold و italic کردن متن
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : بوت کمپ آموزش طراحی سایت
 • قسمت شماره : ۴
 • زمان این جلسه : 00:19:25
 • تاریخ انتشار : ۲۳ آذر ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار patch و red eye برای ویرایش تصاویر
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۲
 • زمان این جلسه : 00:15:03
 • تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار ترمیم healing brush برای رتوش تصاویر در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۱
 • زمان این جلسه : 00:13:54
 • تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار بزرگنمایی و مرور سند
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۴
 • زمان این جلسه : 00:12:56
 • تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ، ۱۳۹۸
نکات پیشرفته کار با artboard در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۳
 • زمان این جلسه : 00:10:19
 • تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ، ۱۳۹۸
تبدیل تصاویر به تصویر یک بیتی در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۵۷
 • زمان این جلسه : 00:11:08
 • تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ، ۱۳۹۸
بازآفرینی تصاویر و تسلط بر فرمان power clip در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۵۶
 • زمان این جلسه : 00:13:30
 • تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار و پنل artboard در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۲
 • زمان این جلسه : 00:20:27
 • تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ، ۱۳۹۸
آشنایی با رابط کاربری نرم افزار ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۱
 • زمان این جلسه : 00:17:55
 • تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ، ۱۳۹۸
ایمپورت کردن تصاویر به کورل دراو و مدیریت آن
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۵۵
 • زمان این جلسه : 00:22:50
 • تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ، ۱۳۹۸