بدلیل شیوع کرونا و عدم دسترسی برخی کاربران به رمز پویا میتوانید در کلیه دوره ها تنها با هزینه 99000 تومان ثبت نام کنید

ثبت نام

جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

آشنایی با داکر Bitmap Mask برای ایجاد شفافیت در تصاویر
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۰
 • زمان این جلسه : 00:11:42
 • تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار burn tool و sponge tool
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۶
 • زمان این جلسه : 00:12:09
 • تاریخ انتشار : ۰۳ اسفند ، ۱۳۹۸
ایجاد تصاویر پالت دار در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۵۹
 • زمان این جلسه : 00:24:30
 • تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ، ۱۳۹۸
کاربرد نشانه های بخش های ثابت و ریز نقش ها در مجلات
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش صفحه آرایی
 • قسمت شماره : ۱۹
 • زمان این جلسه : 00:17:10
 • تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ، ۱۳۹۸
تکنیک های انتخاب در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۸
 • زمان این جلسه : 00:12:12
 • تاریخ انتشار : ۰۷ بهمن ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزارهای Magic Eraser tool و Dodge tool
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۵
 • زمان این جلسه : 00:15:03
 • تاریخ انتشار : ۳۰ دی ، ۱۳۹۸
آموزش ترکیب اشیاء در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۷
 • زمان این جلسه : 00:18:29
 • تاریخ انتشار : ۲۵ دی ، ۱۳۹۸
ایجاد تصاویر Duotone در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۵۸
 • زمان این جلسه : 00:13:57
 • تاریخ انتشار : ۲۳ دی ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار Background Eraser Tool
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۴
 • زمان این جلسه : 00:14:15
 • تاریخ انتشار : ۱۷ دی ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار Erazer tool
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۳
 • زمان این جلسه : 00:10:29
 • تاریخ انتشار : ۱۷ دی ، ۱۳۹۸
transform کردن اشیاء و آشنایی با پالت آن
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۶
 • زمان این جلسه : 00:19:16
 • تاریخ انتشار : ۰۸ دی ، ۱۳۹۸
رسم شکل های اصلی و تنظیمات آن در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۵
 • زمان این جلسه : 00:19:14
 • تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ، ۱۳۹۸
حل تمرین جلسه 5
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : بوت کمپ آموزش طراحی سایت
 • قسمت شماره : ۶
 • زمان این جلسه : 00:07:53
 • تاریخ انتشار : ۲۳ آذر ، ۱۳۹۸
آموزش ایجاد لیست های ترتیبی و غیر ترتیبی در html
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : بوت کمپ آموزش طراحی سایت
 • قسمت شماره : ۵
 • زمان این جلسه : 00:09:18
 • تاریخ انتشار : ۲۳ آذر ، ۱۳۹۸
تگ های تیتر و پاراگراف و نحوه bold و italic کردن متن
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : بوت کمپ آموزش طراحی سایت
 • قسمت شماره : ۴
 • زمان این جلسه : 00:19:25
 • تاریخ انتشار : ۲۳ آذر ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار patch و red eye برای ویرایش تصاویر
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۲
 • زمان این جلسه : 00:15:03
 • تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار ترمیم healing brush برای رتوش تصاویر در فتوشاپ
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۱
 • زمان این جلسه : 00:13:54
 • تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار بزرگنمایی و مرور سند
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۴
 • زمان این جلسه : 00:12:56
 • تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ، ۱۳۹۸
نکات پیشرفته کار با artboard در ایلوستریتور
 • نوع ویدیو : رایگان
 • دوره آموزشی : آموزش ایلوستریتور
 • قسمت شماره : ۳
 • زمان این جلسه : 00:10:19
 • تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ، ۱۳۹۸
تبدیل تصاویر به تصویر یک بیتی در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۵۷
 • زمان این جلسه : 00:11:08
 • تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ، ۱۳۹۸