جلسات دوره های آموزشی

جلسات دوره های آموزشی

در این بخش جلسات آموزشی مربوط به دوره ها نمایش داده میشود

آشنایی با ابزارهای پرکننده در فتوشاپ بخش چهارم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۶۳
 • زمان این جلسه : 00:18:57
 • تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزارهای پرکننده در فتوشاپ بخش سوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۶۲
 • زمان این جلسه : 00:19:35
 • تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار Contour بخش سوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۸
 • زمان این جلسه : 00:15:10
 • تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزارهای پرکننده در فتوشاپ بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۶۱
 • زمان این جلسه : 00:22:28
 • تاریخ انتشار : ۰۶ مهر ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزارهای پرکننده در فتوشاپ بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۶۰
 • زمان این جلسه : 00:17:02
 • تاریخ انتشار : ۳۰ شهریور ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار Contour بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۷
 • زمان این جلسه : 00:13:27
 • تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار Contour بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۶
 • زمان این جلسه : 00:13:17
 • تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار جلوه دهنده Blend بخش چهارم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۵
 • زمان این جلسه : 00:13:32
 • تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار جلوه دهنده Blend بخش سوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۴
 • زمان این جلسه : 00:15:11
 • تاریخ انتشار : ۳۰ تیر ، ۱۳۹۹
تکنیک های انتخاب صحیح پروژه در 99designs
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۲۱
 • زمان این جلسه : 00:45:26
 • تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار جلوه دهنده Blend بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۳
 • زمان این جلسه : 00:12:59
 • تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار جلوه دهنده Blend بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۲
 • زمان این جلسه : 00:16:23
 • تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ، ۱۳۹۹
آشنایی با پالت History و ترفندهای آن بخش دوم
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۹
 • زمان این جلسه : 00:11:36
 • تاریخ انتشار : ۰۱ خرداد ، ۱۳۹۹
آشنایی با پالت History و ترفندهای آن بخش اول
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۸
 • زمان این جلسه : 00:18:40
 • تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار های blur , sharpen , smudge
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۷
 • زمان این جلسه : 00:24:40
 • تاریخ انتشار : ۰۷ اردیبهشت ، ۱۳۹۹
نقد کردن درآمدهای ارزی از 99designs و envato
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : تکنیک های طراحی و کسب درآمد
 • قسمت شماره : ۲۰
 • زمان این جلسه : 00:15:49
 • تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین ، ۱۳۹۹
آشنایی با ابزار قطره چکان و تنظیمات آن در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۱
 • زمان این جلسه : 00:10:34
 • تاریخ انتشار : ۲۳ فروردین ، ۱۳۹۹
آشنایی با داکر Bitmap Mask برای ایجاد شفافیت در تصاویر
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۶۰
 • زمان این جلسه : 00:11:42
 • تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ، ۱۳۹۸
آشنایی با ابزار burn tool و sponge tool
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش فتوشاپ
 • قسمت شماره : ۵۶
 • زمان این جلسه : 00:12:09
 • تاریخ انتشار : ۰۳ اسفند ، ۱۳۹۸
ایجاد تصاویر پالت دار در کورل دراو
 • نوع ویدیو : نقدی
 • دوره آموزشی : آموزش کورل دراو
 • قسمت شماره : ۵۹
 • زمان این جلسه : 00:24:30
 • تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ، ۱۳۹۸