دوره های آموزشی

درحال برگزاری آموزش ایلوستریتور

محمد یاراحمدی

۷ نفر

درحال برگزاری بوت کمپ آموزش php با پروژه کدنویسی یک cms

محمد یاراحمدی

۹ نفر

درحال برگزاری بوت کمپ آموزش طراحی سایت

محمد یاراحمدی

۱۰ نفر

تکمیل شده آموزش جامع طراحی رابط کاربری با Adobe xd

محمد یاراحمدی

۱۴ نفر

تکمیل شده جداسازی مو از پس زمینه در فتوشاپ

محمد یاراحمدی

۳۱ نفر

درحال برگزاری تکنیک های طراحی و کسب درآمد

محمد یاراحمدی

۳۰ نفر

درحال برگزاری آموزش صفحه آرایی

محمد یاراحمدی

۳۴ نفر

درحال برگزاری آموزش کورل دراو

محمد یاراحمدی

۵۵ نفر

تکمیل شده آموزش ایندیزاین

محمد یاراحمدی

۵۳ نفر