دوره های آموزشی

تکمیل شده آموزش ایندیزاین

محمد یاراحمدی

۱۳۰ نفر

تکمیل شده جداسازی مو از پس زمینه در فتوشاپ

محمد یاراحمدی

۹۷ نفر

تکمیل شده آموزش جامع طراحی رابط کاربری با Adobe xd

محمد یاراحمدی

۸۰ نفر