دوره های آموزشی

تکمیل شده آموزش ایندیزاین

محمد یاراحمدی

۱۴۸ نفر

تکمیل شده آموزش کورل دراو

محمد یاراحمدی

۱۳۹ نفر

تکمیل شده جداسازی مو از پس زمینه در فتوشاپ

محمد یاراحمدی

۱۱۰ نفر

تکمیل شده آموزش جامع طراحی رابط کاربری با Adobe xd

محمد یاراحمدی

۲۰۲ نفر

تکمیل شده آموزش ایلوستریتور

محمد یاراحمدی

۳۳ نفر