دوره های آموزشی

تکمیل شده آموزش ایندیزاین

محمد یاراحمدی

۴۹ نفر

تکمیل شده جداسازی مو از پس زمینه در فتوشاپ

محمد یاراحمدی

۲۳ نفر