پالت های رنگ و مدیریت آنها در داکر Color Palette Browser

زمان انتشار : ۱۷ فروردین ، ۱۳۹۸
زمان این جلسه : ۰۰:۳۶:۲۸

ابتدا وارد سایت شوید

توضیحات :
در این جلسه کار با پالت های رنگ و مدیریت آنها از طریق داکرColor Palette Browser را فراخواهید گرفت. با استفاده از پالت ها استفاده از رنگ ها سریع تر انجام می شود و امکان نگهداری از آنها برای استفاده های بعدی فراهم خواهد شد. ضمن اینکه از طریق پالت های پیش فرض می توانید از رنگ های Spot یا همان رنگهای تکی شرکت های معروفی همچون pantone استفاده کنید.

دیدگاه های ارزشمند شما :

ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید در قسمت نظرات نمایش داده خواهد شد.

برای ارسال دیدگاه ابتدا لاگین کنید.

ورود