دوره های آموزشی

درحال برگزاری آموزش فتوشاپ

محمد یاراحمدی

۴۰ نفر

تکمیل شده آموزش ایندیزاین

محمد یاراحمدی

۴۶ نفر

درحال برگزاری آموزش کورل دراو

محمد یاراحمدی

۴۷ نفر

درحال برگزاری آموزش صفحه آرایی

محمد یاراحمدی

۲۹ نفر

درحال برگزاری تکنیک های طراحی و کسب درآمد

محمد یاراحمدی

۲۵ نفر

تکمیل شده جداسازی مو از پس زمینه در فتوشاپ

محمد یاراحمدی

۱۵ نفر

درحال برگزاری آموزش جامع طراحی رابط کاربری با Adobe xd

محمد یاراحمدی

۱۲ نفر